Privacy policy

1. Formål. Hvorfor vi innhenter denne informasjonen

Denne teksten beskriver hvordan DHUNK samler inn og behandler personlige data. Det er DHUNKs politikk å følge den lokale data personvernlovgivningen samt bedriftens politikk og prosedyrer og gjeldende personverndirektiver.
Personlig informasjon som samles inn via dette nettstedet brukes kun til formål som er objektivt rettferdiggjort av DHUNKs tjenester og til å utføre behandlingen i samsvar med personvernrettigheter og forskrifter, herunder behovet for å beskytte personlig integritet og privatliv og for å sikre at personlige data er av tilstrekkelig kvalitet. Behandlingen innebærer ikke automatisert beslutningstaking.
Hvis du velger å ikke oppgi personlig informasjon til DHUNK, kan enkelte funksjoner eller tjenester være utilgjengelige eller kommunikasjon umulig.
Behandling kan omfatte innsamling, opptak, justering, lagring, overføring og formidling eller en kombinasjon av dette. DHUNK kan bruke ressurser fra datterselskaper utenfor EU-/EØS-området på en måte som anses som overføring av personopplysninger for å utføre oppgaver (blant annet støttetjenester) basert på EUs standard kontraktklausuler. DHUNK behandler personopplysninger både som prosessor og som kontroller, som definert i det personlige datadirektivet.

2. Kategorier av personlige data

De personlige dataene som behandles av DHUNK er knyttet til ansatte, kunder og kunder av kunder, leverandører, klagere, korrespondanse, henvendelser, besøkende på DHUNK sine nettsider, og data som inneholder personlig informasjon som kontrolleres av noen av de som er oppført.

DHUNK behandler disse typene personopplysninger:

1. Personlige data på vegne av DHUNKs kunder og
2. Personlige data der DHUNK er datakontroller, som kan omfatte:

a. Personopplysninger om ansatte

b. Informasjon og vurderinger knyttet til andre kategorier av personopplysninger. Det er DHUNKs politikk å begrense disse dataene til å kun inneholde kontaktinformasjon, rigurøs profesjonell informasjon og informasjon vedrørende aktiviteter DHUNK har utført i tilknytning til de berørte personer.

DHUNK kan samle inn, lagre, bruke og overføre personlige data for spesielt uttrykte formål når brukeren besøker DHUNKs internettside. Slike formål er som regel daglig drift av systemet og kommunikasjon.